Kongresy

Nově rekonstruovaný objekt bývalého kina v secesním stylu s kapacitou 200 osob.

Možnost uspořádání svateb, školení, obchodních jednání, seminářů, prezentačních a kulturních akcí, firemních setkání, rodinných události, rautů atd.

Prostředí sálu dá tu pravou atmosféru a jedinečnost Vaší akci.

 

SVATBY

Připravíme hostinu dle Vašich požadavků, včetně výzdoby, svatebního menu, večerního rautu, ...

Pro konání svateb neplatí ceník viz níže - pro více informací nás kontaktujte:

Email: info@hotelprachen.cz

 

FIREMNÍ AKCE

Sál je vybaven veškerou technikou pro pořádání kongresů, meetingů a dalších akcí.

Pro jejich zpestření je možno zorganizovat různé team buildingové aktivity či využít hřiště na plážové sporty přímo v areálu hotelu.

Pro hosty je zdarma k dispozici hotelové parkoviště a internet jak na pokojích, tak v prostorách sálu či restaurace.


Sál je umístěn v samostatné budově areálu hotelu. Součástí sálu je i  vlastní sociální zařízení. Prostory jsou s přístupem denního světla a v  případě potřeby možnost zatemnění. Variabilní vnitřní uspořádání umožňuje rozdělení prostoru a rozmístění nábytku dle jednotlivých požadavků a nároků hostů.

Prostory možno spojit i s letní terasou.

 

Newly reconstructed object of the former cinema in Art Nouveau style with a capacity of 200 people.

The possibility of organizing weddings, training, business meetings, seminars, presentation and cultural events, company meetings, family events, banquets, etc.

The environment of the hall will give the right atmosphere and uniqueness to your event.


WEDDINGS

We will prepare a feast according to your requirements, including decoration, wedding menu, evening banquet, ...

The price list does not apply to weddings, see below - for more information, contact us:

Email: info@hotelprachen.czCORPORATE EVENTS

The hall is equipped with all the equipment for organizing congresses, meetings and other events.

To diversify them, it is possible to organize various team building activities or use the playground for beach sports right on the hotel grounds.

Free hotel parking and internet are available for guests both in the rooms and in the hall or restaurant.


The hall is located in a separate building of the hotel complex. The hall also has its own sanitary facility. The premises have access to daylight and, if necessary, the possibility of darkening. The variable internal arrangement enables the division of space and the placement of furniture according to the individual requirements and demands of the guests.

The premises can also be combined with a summer terrace.